Autobusová doprava

Žákovské jízdné

Nové slevy ve veřejné linkové dopravě od 1.9.2018 – IDSOK, MHD Prostějov

Na základě Výměru Ministerstva financí ČR č. 02/2018 dochází od 1.9.2018 ke změnám cen jízdného týkající se dětí, studentů a také seniorů starších 65 let.

Ruší se zcela dosavadní žákovské jízdné se slevou 62,5% a studentské jízdné se slevou 25% a nově se zavádí sleva 75% z plného (obyčejného) jízdného pro všechny děti a mládež do 18 let a studenty od 18 do 26 let a to neomezeně, tj. není omezeno místem bydliště a sídlem školy a platí i o víkendech a školních prázdninách. Dále se zavádí sleva 75% z plného jízdného pro občany starší 65 let.

Jak prokazovat nárok na slevu?

Děti do 6 let

jezdí stále zdarma - maximálně 2 děti v doprovodu dospělé osoby (IDSOK), každé další dítě se přepravuje se slevou 75% z plného jízdného a nemusí mít žádný doklad. V MHD Prostějov všechny děti do 6 let zdarma.

Junioři do 15 let

nepotřebují k nákupu jednotlivé jízdenky se slevou 75% ve VLD žádný doklad. V MHD Prostějov musí prokázat věk od 10 let.

Junioři od 15 do 18 let

musí v případě kontroly prokázat svůj věk úředně vydaným platným dokladem s fotografií, jménem, příjmením a datem narození (občanský průkaz, cestovní pas), žákovským průkazem prokazujícím věk nebo průkazem ISIC.

Studenti od 18 do 26 let

musí v případě kontroly prokázat nárok na slevu 75% platným žákovským průkazem s aktuální fotografií, jménem, příjmením a datem narození potvrzeným školou (stejný jako dosud – řádky Z – DO se nevyplňují) nebo průkazem ISIC.

Cestující od 65 let

musí v případě kontroly prokázat nárok na slevu 75% úředně vydaným osobním dokladem s fotografií, jménem, příjmením a datem narození (občanský průkaz, cestovní pas). V MHD v Prostějově můžou uplatnit nárok na slevu všichni důchodci (i mladší 65 let), ale musí se prokázat průkazem IDSOK vydaným a ověřeným dopravcem.

Pro nákup časových jízdenek (týdenní, měsíční) je vyžadován pro všechny kategorie cestujících průkaz potvrzený dopravcem – průkaz IDSOK, žákovský průkaz, ISIC, průkaz ČD. Průkazy potvrzené jednotlivými dopravci se navzájem uznávají.


 

Prodejní místa:

Žákovské průkazy je možné zakoupit a ověřit jednak u ČD, tak i v Informační kanceláři FTL - First Transport Lines, a. s.


Informace o žákovském jízdném: Informační kancelář FTL Prostějov, tel.: 582 333 181.