Pro korektní zobrazení je třeba Adobe Flash.

Aktuality - archív

Provozní doba Informační kanceláře o prázdninách

Pracovní doba IK o prázdninách

Vydáno: 22.6.2015

Změny jízdních řádů linek MHD v Prostějově od 28.6.2015

Od neděle 28.6.2015 dochází ke změnám v jízdních řádek některých linek MHD v Prostějově. Jedná se o linky 4, 6, 7, 9, 15, 16, 19 a 32. Největší změny jsou zrušení linky 15 a přesun všech spojů z této linky na linku 16 a zřízení nové zastávky Arkáda na lince 32 (pouze ve směru k Tescu u KFC). Podrobnosti ke konkrétním změnám naleznete ZDE.

Vydáno: 22.6.2015

V rámci servisního zastoupení značky IVECO jsme rozšířili servisní spolupráci vozidel operativním leasingu se společnostmi

LeasePlane Česká republika,s.r.o. a ALD Automotive,s.r.o.

Vydáno: 19.6.2015

Od 15.06.2015 je na příjem oprav vozidel IVECO a ostatních značek mobilní telefon +420 602 780 286

Vydáno: 19.6.2015

KOMBI ZÓNA

Jedná se o nový druh jízdního dokladu, který začne platit 1. 7. 2015. Předprodej bude zahájen u všech dopravců, kteří KOMBI ZÓNU budou vydávat, dne 15. 6. 2015.

Jízdenka umožní cestujícímu využívat z výchozí do cílové zastávky vlak i autobus, jejichž trasy vedou jinými zónami, aniž by v Tarifu IDSOK byly zavedeny výjimky. Dosavadní tarifní výjimky budou tedy zrušeny. Jízdenka je přestupná taktéž na MHD. Využívání jízdenek je stejné jako u jízdenek IDSOK.

Každá KOMBI ZÓNA má své číselné označení a svůj název. Příklad:  900 OL Prostějov Tyto údaje jsou tištěné na jízdence. Názvy KOMBI ZÓN jsou uvedeny v informační brožuře. Jízdenka obsahuje všechny zóny, pro které platí.

Jízdenku je možné zakoupit pro kategorii občanské jízdné, zlevněné jízdné, Senior 65+, žákovské jízdné do 15 let, žákovské jízdné 15 -26 let. Podmínky jsou stejné jako u nákupu jízdenek IDSOK. Všechny jízdenky se zónou 71 jsou nepřenosné, cestující potřebuje průkazku (DPMO, IDSOK, žákovskou..). Občanské jízdné bez zóny 71 je přenosné.

KOMBI ZÓNU lze zakoupit pro 7 denní a měsíční jízdenku. KOMBI ZÓNA se nevydává pro jednotlivou jízdenku.

FTL a.s. kombi zóny prodávat nebude, protože to neumožňuje software odbavovacích zařízení. Prosíme proto cestující, aby si je v případě zájmu zakoupili v autobusech ostatních dopravců nebo v pokladnách Českých drah.

Podrobnější informace jsou uvedeny v informační brožuře, která byla k propagaci tohoto dokladu vydána a bude k dispozici až do vyčerpání zásob v informační kanceláři FTL, u ostatních dopravců, v autobusech a na stránkách Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje KIDSOK.

Vydáno: 12.6.2015

Objížďka Výšovice - předčasné ukončení

Od pátku 12.6.2015 od rána je průjezdná silnice v obci Výšovice. Tímto se ruší objížďkové jízdní řády a platí původní jízdní řády linek 780801 a 780754 (s výjimkou spojů 4 a 10 linky 780754, u kterých nadále platí objížďkový JŘ kvůli uzavírce v Brodku u Prostějova)

Vydáno: 10.6.2015

Objížďka Prostějov,Lidická

 Od  8.6. do 20.6.2015 nebude z důvodu úplné uzavírky ulice Studentská obsluhována zastávka Prostějov,Lidická. (Objízdná trasa povede ulicemi Dolní, Wolkerova a Brněnská). Jako náhradní jsou ve směru z Prostějova stanoveny zastávky Prostějov,Dolní a Prostějov,Brněnská křiž.Krokova. Ve směru do Prostějova budou náhradními zastávkami Prostějov,Brněnská a Prostějov,Dolní.

Vydáno: 3.6.2015

Uzavírka Otinoves - Niva

Od 22.6. do 18.10.2015 bude z důvodu opravy mostu v obci Otinoves vedena tato objízdná trasa - ze zastávky Otinoves,pohostinství  zpět po silnici II/378 do obce Drahany, dále po silnici II/377 do obce Niva a dále dle licence. Objízdná trasa je obousměrná. Zastávky Otinoves, hor.konec a Otinoves, ObÚ nebudou linkou 780722 a 729232 obsluhovány. Náhradní zastávka bude Otinoves,pohostinství.

Vydáno: 27.5.2015

Uzavírky Brodek u Prostějova

V době od 1.6. do 15.7.2015 budou z důvodu úplné uzavírky silnice Dobrochov – Brodek u PV a opravy křižovatky v Brodku u PV (Císařská x Legionářská) platit pro linky 780750, 780751, 780754, 780960 a 780962 výlukové jízdní řády, stejně tak pro linky 720280, 810630 a 950107. Objízdné trasy budou vedeny takto:

Spoje jedoucí mezi Brodkem a Dobrochovem a naopak:  objízdná trasa přes obec Kobeřice.

Spoje jedoucí z Brodku u PV směr Želeč, Drysice, Vyškov: objízdná trasa přes Kobeřice, Dobromilice a Doloplazy. Spoje jedoucí od Vyškova a Drysic přes Želeč: objízdná trasa přes Doloplazy, Dobromilice a Kobeřice.

Z tohoto důvodu nebudou obsluhovány některé zatávky a dojde k prodloužení jízdních dob u některých spojů. Podrobnosti ZDE, objížďkové jízdní řády ZDE.

Vydáno: 27.5.2015

Uzavírka Dub nad Moravou - Hrdibořice

Od 1.6. do 20.12.2015 bude z důvodu úplné uzavírky silnice II/150 mezi Dubem nad Moravou a Hrdibořicemi tato objízdná trasa: z Dubu nad Moravou ze silnice II/150 po silnici II/435 směr Tovačov, odbočit vpravo na silnici III/43516 Klopotovice, III/4344 Biskupice, III/4344 na silnici II/150 a dále dle licence. Objízdná trasa je obousměrná. Zastávka Hrdibořice,vodárna nebude obsluhována.

Vydáno: 27.5.2015
Výpis: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20