Pro korektní zobrazení je třeba Adobe Flash.

Aktuality - archív

Jednosměrná uzavírka ulice Plumlovská v Prostějově

Od 13.10.2015 7:00 do 30.11.2015 bude jednosměrně (ve směru do centra města mezi ulicemi Nerudova a Březinova) uzavřena Plumlovská ulice. Ztohoto důvodu pojedou některé linky MHD a příměstské linky ve směru na autobusovou stanici po objízdných trasách a budou využívat náhradní zastávky. V opačném směru ke změně nedochází a autobusy pojedou po svých trasách dle licencí. Nejvíce se změny dotknou obsluhy zastávky Plumlovská (MHD) - bez náhrady a Prostějov,Blahoslavova lázně (příměstské linky) - náhradní zastávka Prostějov,Sladkovského. Podrobnosti o objízdných trasách a náhradních zastávkách ZDE.

Vydáno: 7.10.2015

Změna jízdního řádku linky 32 MHD v Prostějově

Od pondělí 12.10.2015 dochází ke změně jízdního řádu linky 32 MHD v Prostějově. Změna se týká pouze spojů 4 a 19, přičemž spoj 4 je na odjezdu od nemocnice směrem na autobusovou stanici uspíšen o 5 minut na 7:08 a spoj 19 je rovněž uspíšen na odjezdu z autobusové stanice o 7 minut na 7:29. Ke změně dochází z důvodů zajištění přepravy žáků ze sídlště E.Beneše do ZŠ Jana Železného.

Vydáno: 7.10.2015

Ukončení objížďky - Prostějov, Přikrylovo náměstí

Dne 20.9.2015 bude ukončena uzavírka Přikrylova náměstí v souvislosti s ukončením rekonstrukce a otevřením kruhové křižovatky. Od 21.9.2015 se ruší objížďkové trasy autobusů MHD a příměstských linek s výjimkou linek MHD 16, 19, 32, které pojedou nadále po objízdných trasách, z důvodů částečné uzavírky Kostelecké ulice. Tato uzavírka bude ukončena 10.10.2015. Po tomto datu se i zbylé linky MHD vrátí na své původní trasy. Podrobnosti ZDE.

Vydáno: 16.9.2015

Změny jízdních řádů autobusových linek od 30.8.2015

Na základě připomínek cestujících dochází od neděle 30.8.2015 ke změnám některých jízdních řádů příměstských autobusových linek. Změny se týkají linek 780721, 780722, 780741, 780743, 780800 a 780990. Jedná se zejména o úpravy časového průběhu některých spojů nebo posun odjezdů u některých spojů z důvodů návaznosti přípojů. U linky 780721 je zrušen spoj 11, u linky 780722 je zrušen spoj 2 a jsou přidány nové spoje. U linky 780741 a spojů 6 a 11 je zrušena obsluha zastávky Kladky, Bělá tábor. U linky 780743 jsou zrušeny spoje 9 a 10 a dále u spojů 6 a 3 posuny časů odjezdů. U linky 780990 a spoje 3 je časově upraven čas odjezdu z Hradce Králové. Souhrn změn ZDE.

Vydáno: 26.8.2015

Uzavírky Brodek u Prostějova

Od pátku 21.8.2015 do 13.11.2015 budou z důvodu úplné uzavírky silnice Dobrochov – Brodek u PV a uzavírky ulice Císařská v Brodku u Prostějova platit pro linky 780750, 780751, 780754, 780960 a 780962 výlukové jízdní řády, stejně tak pro linky 720280, 810630 a 950107. Objízdné trasy budou vedeny takto:

  • Spoje jedoucí mezi Brodkem a Dobrochovem a naopak: objízdná trasa přes obec Kobeřice.
  • Spoje jedoucí z Brodku u PV směr Želeč, Drysice, Vyškov: objízdná trasa přes Kobeřice, Dobromilice a Doloplazy.
  • Spoje jedoucí od Vyškova a Drysic přes Želeč: objízdná trasa přes Doloplazy, Dobromilice a Kobeřice.

Linka 780750  spoj 12 zrušen, přepravu zajistí 780962/4. Linka 780750  spoj 16 zrušen, přepravu zajistí 780962/14. Linkou 780751 nebudou obsluhovány zastávky Otaslavice,transformátor a Brodek u Prostějova, zámek kromě spoje 47, který jmenované zastávky obslouží. Zast. Želeč,křiž. směr Brodek a od Brodku nebude obsluhována. Podrobnosti ZDE, objížďkové jízdní řády ZDE.

Vydáno: 19.8.2015

Upozornění

Od 1.8.2015 není obsluhována zastávka Ptení,Ptenský Dvorek,Pila.

Vydáno: 29.7.2015

Uzavírka Prostějov, Přikrylovo náměstí

Od pondělí 20.7.2015 8:00 do 20.9.2015 bude z důvodu výstavby kruhového objezdu na Přikrylově náměstí křižovatka ulic Blahoslavova x Vápenice x Kostelecká úplně uzavřena. Po tuto dobu budou linky MHD v Prostějově a příměstské linky vedeny po objízdných trasách. Informace o objízdných trasách a náhradních zastávkách viz ZDE. Mapa objízdných tras ZDE.

Vydáno: 17.7.2015

Uzavírka Konice, ulice Chmelnice

Od úterý 14.7. do 1.10.2015 z důvodu úplné uzavírky silnice v Konici – ulice Chmelnice budou platit pro linky 780682 a 780691 výlukové jízdní řády (podrobnost ZDE).

Objízdná trasa je vedena takto:

  • spoj 16 linky 780682 bude veden po objízdné trase. Ta povede z Konice po silnici II/366 do Přemyslovic přes Růžov do Ptení.  Dále dle licence.
  • linka 780691 bude vedena po objízdné trase. Ta povede z Konice po silnici II/366 do Přemyslovic a do Stražiska, Maleny. Dále dle licence. Objízdná trasa je obousměrná.

Bez náhrady jsou v době trvání uzavírky zrušeny spoje 2, 3, 15, 16 linky 780691. Po dobu školního vyučování bude zajištěn návoz školáků od železniční stanice v Konici k místní škole od vlaku Os 24704. Spojem 16 linky 780682 nebudou obsluhovány zastávky Konice,Křemenec; Konice,Čunín; Stražisko,Maleny a Stražisko.

Linkou 780691 nebudou obsluhovány zastávky Konice,Křemenec a Konice,Čunín.

Vydáno: 9.7.2015

Uzavírka Horní Štěpánov - Nové Sady

Od pondělí 13.7. do 30.11.2015 z důvodu úplné uzavírky silnice v Horním Štěpánově – Nové Sady budou platit pro linky 780700, 780701, 780740, 780742, 780745 a 780754 výlukové jízdní řády (podrobnosti ZDE).

Objízdná trasa je vedena takto:

spoje linek 780700, 780701 a 780742 budou vedeny po objízdné trase. Ta povede ze silnice III/37356 Brodek u Konice po MK na silnici III/37354 do Horního Štěpánova, zde po silnici III/36318 do zastávky Horní Štěpánov,u rybníka, kde se otočí a pojede zpět stejnou trasou do Brodku u Konice. Dále dle licence. Autobusová zastávka Horní Štěpánov,Nové Sady nebude po dobu uzavírky obsluhována.

Spoje linek 780700, 780701 a 780742, které nezajíždí do Skřípova, nebudou z důvodu objízdné trasy obsluhovat zastávky Brodek u Konice,hor.konec, Brodek u Konice,sušička, Brodek u Konice,rozc.Skřípov.

 

Vydáno: 9.7.2015

Od 01.10.2015 vstupuje v platnost nový zákon o placení mýtných poplatků na dálnicích a vybraných úsecích silnic 1. třídy v Německé republice. NOVĚ JSOU ZPOPLATNĚNA VOZIDLA OD PŘIPUSTNÉ  CELKOVÉ HMOTNOSTI 7,5 tuny. Jsme připraveni namontovat OBU jednotku do všech typů a značek vozidel, kterých se tato povinnost nově týká ( tzn. 7,5 - 12 tun ). Před instalací je nutná registrace firmy a jednotlivých vozidel u společnosti Toll-Collect. Potřebné formuláře jsou volně ke stažení na www.toll-collect.de  Případné další dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. 582 320 402, 410

Vydáno: 27.6.2015
Výpis: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20