Pro korektní zobrazení je třeba Adobe Flash.

Aktuality - archív

Jednosměrná uzavírka ulice Wolkerova v Prostějově

Od pondělí 23.11. do 29.11.2015 bude jednosměrně uzavřena ulice Wolkerova a to ve směru na autobusovou stanici. Opačný směr bude průjezdný. Linky MHD 7 a 41 směr na aut.nádr. pojedou ulicí Brněnská, Okružní a Lidická a dále dle licence. Příměstské linky ve směru od Zešova budou vedeny po ulici Okružní a Lidická a dále dle licence. Nebude obsluhována zast. Prostějov, Brněnská a jako náhradní bude Prostějov, Lidická (netýká se spojů 12 a 16 linky 780754). Ulice Lidická bude v průběhu uzavírky průjezdná ve směru do centra až na ulici Wolkerova. Upozornění.

Vydáno: 20.11.2015

Konec uzavírky Horní Štěpánov - Nové Sady

Od pondělí 23.11.2015 končí uzavírka silnice v Horním Štěpánově - Nové Sady. U linek 780700, 780701, 780740, 780742, 780745 a 780754 končí platnost objížďkových jízdních řádů. Upozornění.

Vydáno: 20.11.2015

Uzavírka ulice J. Lady v Prostějově

Od 4.11. do 11.11.2015 bude úplně uzavřena ulice J. Lady v úseku mezi nemocnicí a zimním stadionem. Vzhledem k trvající jednosměrné uzavírce ulice Plumlovská budou jezdit autobusy MHD po stávajících a příměstských linek po nových objízdných trasách. Nové objízdné trasy budou platit pro linky MHD 16 a 19(obousměrně) a 32(ve směru na nádraží), náhradní zastávka za Hacarovu DPS bude umístěna na ulici Krapkova (u křižovatky s ulicí J. Lady). Objízdné trasy příměstských linek ve směru na aut.st. budou směrovány ulicemi Anglická, Anenská, Okružní na ulici Lidickou, kde bude náhradní zastávka za Prostějov, Blahoslavova lázně (nebude obsluhována zastávka Prostějov, Svatoplukova DONA). Ve směru z aut.st. jedou autobusy beze změn. !!! POZOR !!! Po ukončení uzavírky ulice J. Lady nadále platí uzavírka ulice Plumlovská a objízdné trasy se vrátí do stavu před touto uzavírkou. Podrobnosti ZDE.

Vydáno: 2.11.2015

Posílení MHD Prostějov na hřbitov / Dušičkový jízdní řád

S ohledem na zvýšený zájem cestujících o přepravu na hřbitov v období dne Památky zesnulých bude o víkendu 31.10.2015 a 1.11.2015 posílen provoz MHD Prostějov. Konkrétně jde o linku číslo 1 z autobusové stanice na hřbitov a zpět, která bude posílena ve dnech   31.10. a 1.11.2015. Jízní řád posílené linky číslo 1 - ZDE.

Vydáno: 16.10.2015

Konec uzavírky ulice Kostelecká v Prostějově

Dne 9.10.2015 ve večerních hodinách bude ukončena jednosměrná uzavírka ulice Kostelecké. Od rána 10.10.2015 se tak vrací autobusové linky MHD č. 16, 19 a 32 na své původní trasy. !!! POZOR !!! linka č. 32 bude od 13.10.2015 7:00 ve směru na autobusovou stanici znovu vedena po objízdné trase z důvodu uzavírky Plumlovské ulice - viz níže.

Vydáno: 8.10.2015

Jednosměrná uzavírka ulice Plumlovská v Prostějově

Od 13.10.2015 7:00 do 30.11.2015 bude jednosměrně (ve směru do centra města mezi ulicemi Nerudova a Březinova) uzavřena Plumlovská ulice. Ztohoto důvodu pojedou některé linky MHD a příměstské linky ve směru na autobusovou stanici po objízdných trasách a budou využívat náhradní zastávky. V opačném směru ke změně nedochází a autobusy pojedou po svých trasách dle licencí. Nejvíce se změny dotknou obsluhy zastávky Plumlovská (MHD) - bez náhrady a Prostějov,Blahoslavova lázně (příměstské linky) - náhradní zastávka Prostějov,Sladkovského. Podrobnosti o objízdných trasách a náhradních zastávkách ZDE.

Vydáno: 7.10.2015

Změna jízdního řádku linky 32 MHD v Prostějově

Od pondělí 12.10.2015 dochází ke změně jízdního řádu linky 32 MHD v Prostějově. Změna se týká pouze spojů 4 a 19, přičemž spoj 4 je na odjezdu od nemocnice směrem na autobusovou stanici uspíšen o 5 minut na 7:08 a spoj 19 je rovněž uspíšen na odjezdu z autobusové stanice o 7 minut na 7:29. Ke změně dochází z důvodů zajištění přepravy žáků ze sídlště E.Beneše do ZŠ Jana Železného.

Vydáno: 7.10.2015

Ukončení objížďky - Prostějov, Přikrylovo náměstí

Dne 20.9.2015 bude ukončena uzavírka Přikrylova náměstí v souvislosti s ukončením rekonstrukce a otevřením kruhové křižovatky. Od 21.9.2015 se ruší objížďkové trasy autobusů MHD a příměstských linek s výjimkou linek MHD 16, 19, 32, které pojedou nadále po objízdných trasách, z důvodů částečné uzavírky Kostelecké ulice. Tato uzavírka bude ukončena 10.10.2015. Po tomto datu se i zbylé linky MHD vrátí na své původní trasy. Podrobnosti ZDE.

Vydáno: 16.9.2015

Změny jízdních řádů autobusových linek od 30.8.2015

Na základě připomínek cestujících dochází od neděle 30.8.2015 ke změnám některých jízdních řádů příměstských autobusových linek. Změny se týkají linek 780721, 780722, 780741, 780743, 780800 a 780990. Jedná se zejména o úpravy časového průběhu některých spojů nebo posun odjezdů u některých spojů z důvodů návaznosti přípojů. U linky 780721 je zrušen spoj 11, u linky 780722 je zrušen spoj 2 a jsou přidány nové spoje. U linky 780741 a spojů 6 a 11 je zrušena obsluha zastávky Kladky, Bělá tábor. U linky 780743 jsou zrušeny spoje 9 a 10 a dále u spojů 6 a 3 posuny časů odjezdů. U linky 780990 a spoje 3 je časově upraven čas odjezdu z Hradce Králové. Souhrn změn ZDE.

Vydáno: 26.8.2015

Uzavírky Brodek u Prostějova

Od pátku 21.8.2015 do 13.11.2015 budou z důvodu úplné uzavírky silnice Dobrochov – Brodek u PV a uzavírky ulice Císařská v Brodku u Prostějova platit pro linky 780750, 780751, 780754, 780960 a 780962 výlukové jízdní řády, stejně tak pro linky 720280, 810630 a 950107. Objízdné trasy budou vedeny takto:

  • Spoje jedoucí mezi Brodkem a Dobrochovem a naopak: objízdná trasa přes obec Kobeřice.
  • Spoje jedoucí z Brodku u PV směr Želeč, Drysice, Vyškov: objízdná trasa přes Kobeřice, Dobromilice a Doloplazy.
  • Spoje jedoucí od Vyškova a Drysic přes Želeč: objízdná trasa přes Doloplazy, Dobromilice a Kobeřice.

Linka 780750  spoj 12 zrušen, přepravu zajistí 780962/4. Linka 780750  spoj 16 zrušen, přepravu zajistí 780962/14. Linkou 780751 nebudou obsluhovány zastávky Otaslavice,transformátor a Brodek u Prostějova, zámek kromě spoje 47, který jmenované zastávky obslouží. Zast. Želeč,křiž. směr Brodek a od Brodku nebude obsluhována. Podrobnosti ZDE, objížďkové jízdní řády ZDE.

Vydáno: 19.8.2015
Výpis: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16