Pro korektní zobrazení je třeba Adobe Flash.

Aktuality - archív

Upozornění

Od 1.8.2015 není obsluhována zastávka Ptení,Ptenský Dvorek,Pila.

Vydáno: 29.7.2015

Uzavírka Prostějov, Přikrylovo náměstí

Od pondělí 20.7.2015 8:00 do 20.9.2015 bude z důvodu výstavby kruhového objezdu na Přikrylově náměstí křižovatka ulic Blahoslavova x Vápenice x Kostelecká úplně uzavřena. Po tuto dobu budou linky MHD v Prostějově a příměstské linky vedeny po objízdných trasách. Informace o objízdných trasách a náhradních zastávkách viz ZDE. Mapa objízdných tras ZDE.

Vydáno: 17.7.2015

Uzavírka Konice, ulice Chmelnice

Od úterý 14.7. do 1.10.2015 z důvodu úplné uzavírky silnice v Konici – ulice Chmelnice budou platit pro linky 780682 a 780691 výlukové jízdní řády (podrobnost ZDE).

Objízdná trasa je vedena takto:

  • spoj 16 linky 780682 bude veden po objízdné trase. Ta povede z Konice po silnici II/366 do Přemyslovic přes Růžov do Ptení.  Dále dle licence.
  • linka 780691 bude vedena po objízdné trase. Ta povede z Konice po silnici II/366 do Přemyslovic a do Stražiska, Maleny. Dále dle licence. Objízdná trasa je obousměrná.

Bez náhrady jsou v době trvání uzavírky zrušeny spoje 2, 3, 15, 16 linky 780691. Po dobu školního vyučování bude zajištěn návoz školáků od železniční stanice v Konici k místní škole od vlaku Os 24704. Spojem 16 linky 780682 nebudou obsluhovány zastávky Konice,Křemenec; Konice,Čunín; Stražisko,Maleny a Stražisko.

Linkou 780691 nebudou obsluhovány zastávky Konice,Křemenec a Konice,Čunín.

Vydáno: 9.7.2015

Uzavírka Horní Štěpánov - Nové Sady

Od pondělí 13.7. do 30.11.2015 z důvodu úplné uzavírky silnice v Horním Štěpánově – Nové Sady budou platit pro linky 780700, 780701, 780740, 780742, 780745 a 780754 výlukové jízdní řády (podrobnosti ZDE).

Objízdná trasa je vedena takto:

spoje linek 780700, 780701 a 780742 budou vedeny po objízdné trase. Ta povede ze silnice III/37356 Brodek u Konice po MK na silnici III/37354 do Horního Štěpánova, zde po silnici III/36318 do zastávky Horní Štěpánov,u rybníka, kde se otočí a pojede zpět stejnou trasou do Brodku u Konice. Dále dle licence. Autobusová zastávka Horní Štěpánov,Nové Sady nebude po dobu uzavírky obsluhována.

Spoje linek 780700, 780701 a 780742, které nezajíždí do Skřípova, nebudou z důvodu objízdné trasy obsluhovat zastávky Brodek u Konice,hor.konec, Brodek u Konice,sušička, Brodek u Konice,rozc.Skřípov.

 

Vydáno: 9.7.2015

Provozní doba Informační kanceláře o prázdninách

Pracovní doba IK o prázdninách

Vydáno: 22.6.2015

Změny jízdních řádů linek MHD v Prostějově od 28.6.2015

Od neděle 28.6.2015 dochází ke změnám v jízdních řádek některých linek MHD v Prostějově. Jedná se o linky 4, 6, 7, 9, 15, 16, 19 a 32. Největší změny jsou zrušení linky 15 a přesun všech spojů z této linky na linku 16 a zřízení nové zastávky Arkáda na lince 32 (pouze ve směru k Tescu u KFC). Podrobnosti ke konkrétním změnám naleznete ZDE.

Vydáno: 22.6.2015

KOMBI ZÓNA

Jedná se o nový druh jízdního dokladu, který začne platit 1. 7. 2015. Předprodej bude zahájen u všech dopravců, kteří KOMBI ZÓNU budou vydávat, dne 15. 6. 2015.

Jízdenka umožní cestujícímu využívat z výchozí do cílové zastávky vlak i autobus, jejichž trasy vedou jinými zónami, aniž by v Tarifu IDSOK byly zavedeny výjimky. Dosavadní tarifní výjimky budou tedy zrušeny. Jízdenka je přestupná taktéž na MHD. Využívání jízdenek je stejné jako u jízdenek IDSOK.

Každá KOMBI ZÓNA má své číselné označení a svůj název. Příklad:  900 OL Prostějov Tyto údaje jsou tištěné na jízdence. Názvy KOMBI ZÓN jsou uvedeny v informační brožuře. Jízdenka obsahuje všechny zóny, pro které platí.

Jízdenku je možné zakoupit pro kategorii občanské jízdné, zlevněné jízdné, Senior 65+, žákovské jízdné do 15 let, žákovské jízdné 15 -26 let. Podmínky jsou stejné jako u nákupu jízdenek IDSOK. Všechny jízdenky se zónou 71 jsou nepřenosné, cestující potřebuje průkazku (DPMO, IDSOK, žákovskou..). Občanské jízdné bez zóny 71 je přenosné.

KOMBI ZÓNU lze zakoupit pro 7 denní a měsíční jízdenku. KOMBI ZÓNA se nevydává pro jednotlivou jízdenku.

FTL a.s. kombi zóny prodávat nebude, protože to neumožňuje software odbavovacích zařízení. Prosíme proto cestující, aby si je v případě zájmu zakoupili v autobusech ostatních dopravců nebo v pokladnách Českých drah.

Podrobnější informace jsou uvedeny v informační brožuře, která byla k propagaci tohoto dokladu vydána a bude k dispozici až do vyčerpání zásob v informační kanceláři FTL, u ostatních dopravců, v autobusech a na stránkách Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje KIDSOK.

Vydáno: 12.6.2015

Objížďka Výšovice - předčasné ukončení

Od pátku 12.6.2015 od rána je průjezdná silnice v obci Výšovice. Tímto se ruší objížďkové jízdní řády a platí původní jízdní řády linek 780801 a 780754 (s výjimkou spojů 4 a 10 linky 780754, u kterých nadále platí objížďkový JŘ kvůli uzavírce v Brodku u Prostějova)

Vydáno: 10.6.2015

Objížďka Prostějov,Lidická

 Od  8.6. do 20.6.2015 nebude z důvodu úplné uzavírky ulice Studentská obsluhována zastávka Prostějov,Lidická. (Objízdná trasa povede ulicemi Dolní, Wolkerova a Brněnská). Jako náhradní jsou ve směru z Prostějova stanoveny zastávky Prostějov,Dolní a Prostějov,Brněnská křiž.Krokova. Ve směru do Prostějova budou náhradními zastávkami Prostějov,Brněnská a Prostějov,Dolní.

Vydáno: 3.6.2015

Uzavírka Otinoves - Niva

Od 22.6. do 18.10.2015 bude z důvodu opravy mostu v obci Otinoves vedena tato objízdná trasa - ze zastávky Otinoves,pohostinství  zpět po silnici II/378 do obce Drahany, dále po silnici II/377 do obce Niva a dále dle licence. Objízdná trasa je obousměrná. Zastávky Otinoves, hor.konec a Otinoves, ObÚ nebudou linkou 780722 a 729232 obsluhovány. Náhradní zastávka bude Otinoves,pohostinství.

Vydáno: 27.5.2015
Výpis: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16