Pro korektní zobrazení je třeba Adobe Flash.

Aktuality - archív

Uzavírka Horní Štěpánov - Nové Sady

Od pondělí 13.7. do 30.11.2015 z důvodu úplné uzavírky silnice v Horním Štěpánově – Nové Sady budou platit pro linky 780700, 780701, 780740, 780742, 780745 a 780754 výlukové jízdní řády (podrobnosti ZDE).

Objízdná trasa je vedena takto:

spoje linek 780700, 780701 a 780742 budou vedeny po objízdné trase. Ta povede ze silnice III/37356 Brodek u Konice po MK na silnici III/37354 do Horního Štěpánova, zde po silnici III/36318 do zastávky Horní Štěpánov,u rybníka, kde se otočí a pojede zpět stejnou trasou do Brodku u Konice. Dále dle licence. Autobusová zastávka Horní Štěpánov,Nové Sady nebude po dobu uzavírky obsluhována.

Spoje linek 780700, 780701 a 780742, které nezajíždí do Skřípova, nebudou z důvodu objízdné trasy obsluhovat zastávky Brodek u Konice,hor.konec, Brodek u Konice,sušička, Brodek u Konice,rozc.Skřípov.

 

Vydáno: 9.7.2015

Provozní doba Informační kanceláře o prázdninách

Pracovní doba IK o prázdninách

Vydáno: 22.6.2015

Změny jízdních řádů linek MHD v Prostějově od 28.6.2015

Od neděle 28.6.2015 dochází ke změnám v jízdních řádek některých linek MHD v Prostějově. Jedná se o linky 4, 6, 7, 9, 15, 16, 19 a 32. Největší změny jsou zrušení linky 15 a přesun všech spojů z této linky na linku 16 a zřízení nové zastávky Arkáda na lince 32 (pouze ve směru k Tescu u KFC). Podrobnosti ke konkrétním změnám naleznete ZDE.

Vydáno: 22.6.2015

KOMBI ZÓNA

Jedná se o nový druh jízdního dokladu, který začne platit 1. 7. 2015. Předprodej bude zahájen u všech dopravců, kteří KOMBI ZÓNU budou vydávat, dne 15. 6. 2015.

Jízdenka umožní cestujícímu využívat z výchozí do cílové zastávky vlak i autobus, jejichž trasy vedou jinými zónami, aniž by v Tarifu IDSOK byly zavedeny výjimky. Dosavadní tarifní výjimky budou tedy zrušeny. Jízdenka je přestupná taktéž na MHD. Využívání jízdenek je stejné jako u jízdenek IDSOK.

Každá KOMBI ZÓNA má své číselné označení a svůj název. Příklad:  900 OL Prostějov Tyto údaje jsou tištěné na jízdence. Názvy KOMBI ZÓN jsou uvedeny v informační brožuře. Jízdenka obsahuje všechny zóny, pro které platí.

Jízdenku je možné zakoupit pro kategorii občanské jízdné, zlevněné jízdné, Senior 65+, žákovské jízdné do 15 let, žákovské jízdné 15 -26 let. Podmínky jsou stejné jako u nákupu jízdenek IDSOK. Všechny jízdenky se zónou 71 jsou nepřenosné, cestující potřebuje průkazku (DPMO, IDSOK, žákovskou..). Občanské jízdné bez zóny 71 je přenosné.

KOMBI ZÓNU lze zakoupit pro 7 denní a měsíční jízdenku. KOMBI ZÓNA se nevydává pro jednotlivou jízdenku.

FTL a.s. kombi zóny prodávat nebude, protože to neumožňuje software odbavovacích zařízení. Prosíme proto cestující, aby si je v případě zájmu zakoupili v autobusech ostatních dopravců nebo v pokladnách Českých drah.

Podrobnější informace jsou uvedeny v informační brožuře, která byla k propagaci tohoto dokladu vydána a bude k dispozici až do vyčerpání zásob v informační kanceláři FTL, u ostatních dopravců, v autobusech a na stránkách Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje KIDSOK.

Vydáno: 12.6.2015

Objížďka Výšovice - předčasné ukončení

Od pátku 12.6.2015 od rána je průjezdná silnice v obci Výšovice. Tímto se ruší objížďkové jízdní řády a platí původní jízdní řády linek 780801 a 780754 (s výjimkou spojů 4 a 10 linky 780754, u kterých nadále platí objížďkový JŘ kvůli uzavírce v Brodku u Prostějova)

Vydáno: 10.6.2015

Objížďka Prostějov,Lidická

 Od  8.6. do 20.6.2015 nebude z důvodu úplné uzavírky ulice Studentská obsluhována zastávka Prostějov,Lidická. (Objízdná trasa povede ulicemi Dolní, Wolkerova a Brněnská). Jako náhradní jsou ve směru z Prostějova stanoveny zastávky Prostějov,Dolní a Prostějov,Brněnská křiž.Krokova. Ve směru do Prostějova budou náhradními zastávkami Prostějov,Brněnská a Prostějov,Dolní.

Vydáno: 3.6.2015

Uzavírka Otinoves - Niva

Od 22.6. do 18.10.2015 bude z důvodu opravy mostu v obci Otinoves vedena tato objízdná trasa - ze zastávky Otinoves,pohostinství  zpět po silnici II/378 do obce Drahany, dále po silnici II/377 do obce Niva a dále dle licence. Objízdná trasa je obousměrná. Zastávky Otinoves, hor.konec a Otinoves, ObÚ nebudou linkou 780722 a 729232 obsluhovány. Náhradní zastávka bude Otinoves,pohostinství.

Vydáno: 27.5.2015

Uzavírky Brodek u Prostějova

V době od 1.6. do 15.7.2015 budou z důvodu úplné uzavírky silnice Dobrochov – Brodek u PV a opravy křižovatky v Brodku u PV (Císařská x Legionářská) platit pro linky 780750, 780751, 780754, 780960 a 780962 výlukové jízdní řády, stejně tak pro linky 720280, 810630 a 950107. Objízdné trasy budou vedeny takto:

Spoje jedoucí mezi Brodkem a Dobrochovem a naopak:  objízdná trasa přes obec Kobeřice.

Spoje jedoucí z Brodku u PV směr Želeč, Drysice, Vyškov: objízdná trasa přes Kobeřice, Dobromilice a Doloplazy. Spoje jedoucí od Vyškova a Drysic přes Želeč: objízdná trasa přes Doloplazy, Dobromilice a Kobeřice.

Z tohoto důvodu nebudou obsluhovány některé zatávky a dojde k prodloužení jízdních dob u některých spojů. Podrobnosti ZDE, objížďkové jízdní řády ZDE.

Vydáno: 27.5.2015

Uzavírka Dub nad Moravou - Hrdibořice

Od 1.6. do 20.12.2015 bude z důvodu úplné uzavírky silnice II/150 mezi Dubem nad Moravou a Hrdibořicemi tato objízdná trasa: z Dubu nad Moravou ze silnice II/150 po silnici II/435 směr Tovačov, odbočit vpravo na silnici III/43516 Klopotovice, III/4344 Biskupice, III/4344 na silnici II/150 a dále dle licence. Objízdná trasa je obousměrná. Zastávka Hrdibořice,vodárna nebude obsluhována.

Vydáno: 27.5.2015

Uzavírka Ptení - Zdětín

Od 1.6. do 14.6.2015 budou z důvodu opravy silnice III/37354 v úseku Ptení – Zdětín linky 780691, 780701 jezdit podle objížďkových jízdních řádů. Objízdná trasa povede z obce Zdětín do Lešan, Ohrozimi, Vícova a do Ptení. Dále dle licencí. Objízdná trasa je obousměrná. Po dobu uzavírky bude autobusová zastávka Zdětín přemístěna před místní pohostinství, kde bude umístěn náhradní označník. Linka 780682 spoj 16 nebude Zdětín obsluhovat, stejně jako některé spoje linek 780691 a 780701 - viz objížďkové JŘ.

Vydáno: 27.5.2015
Výpis: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18