Celní služby a Intrastat.

FTL Prostějov - celní služby

Obchodujete se zahraničím? Nabízíme Vám komplexní služby při dovozu a vývozu zboží ze třetích zemí, při zpracování statistických údajů v rámci obchodu mezi členskými státy EU - Intrastat, za použití autorizovaného softwarového vybavení a elektronické komunikace s CÚ, bezplatné poradenství odborných pracovníků.

Celní služby

  • vystavování celních prohlášení (JSD, VDD,..)
  • zastupování v celním řízení
  • T1 v systému NCTS
  • doklady o původu a statusu zboží ( EUR.1, A.TR, certifikát)
  • vyplňování karnetů TIR, nákladních listů CMR a ostatních průvodních dokladů
  • zajištění celního dluhu

FTL celní služby

Intrastat

Je systém sběru dat pro sledování pohybu zboží mezi členskými zeměmi EU. Povinnost vykazovat Intrastat (měsíční hlášení) vzniká osobám právnickým i fyzickým, pokud jsou registrovány či identifikovány k DPH v ČR a odeslaly, nebo přijaly zboží z jiného členského státu a to v hodnotě dosahující prahu 8 mil. Kč /rok jak pro odeslání, tak pro přijetí.

Zajišťujeme kompletní zpracování výkazu Intrastat a zaregistrování zpravodajské jednotky na CÚ.


Aktuality.

Žádné aktuality k zobrazení.

Modul: Aktuality podle tagu

Kontakty

CELNÍ DEKLARACE, Hybešova 6, 772 11 Olomouc-Hodolany

Dita Divišová

Manažer celních služeb

Tel.: +420 582 365 247
Tel.: +420 606 730 638
Fax: +420 582 365 247
E-mail: deklarace@ftl.cz