Středisko na měření EMISÍ informuje

21 | 03 | 2019

V lednu 2018 začal proces rozšíření naší stanice ME za účelem  doplnění  personálu a rozšíření počtu měřených značek motorových vozidel. V první polovině roku byla absolvována veškerá potřebná školení,  praxe a zkoušky pro požadovanou kvalifikaci nového pracovníka – mechanika měření emisí Následně byla provedena revize požadovaného vybavení pracoviště. V měsíci říjnu byla za účasti TÜV SÜD Czech s.r.o. Praha provedena Expertíza SME 57.09.01. na jejímž základě se podala žádost na Odbor dopravy magistrátu města Prostějov k vydání Rozhodnutí o udělení 

Povolení k provozování stanice měření emisí č. 57.09.01. na naší adrese Letecká 8 Prostějov

pro vozidla poháněna:

  • zážehovými motory
  • vznětovými motory
  • motory upravenými na pohon zkapalněným ropným plynem nebo stlačeným zemním plynem

Dnem 1. října 2018 nabývá účinnosti zákon č. 193/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela zákona“) a současně nabyde účinnosti i nový prováděcí předpis, kterým je vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel (dále jen „vyhláška“).

Těmito předpisy se výraznou měrou mění postupy a administrativní úkony při měření emisí.

Zavedlo se dokumentování ( focení ) vozidel přítomných na stanici emisí a změnil se přenos dat pomocí IS systému do stanic STK a zpřísnil se systém samotné kontroly měřených vozidel a samotného měření.

Modul: Aktuality – výpis všech