Dopravní omezení.

8.8.2022 - 20.8.2022  Úplná uzavírka ulice Biskupická v Kralicích na Hané
Zastávka Kralice na Hané,Biskupická nebude obsluhována spoji 780403/4, 780404/5, 780404/11 a 780405/18. Ostatní spoje jedou beze změn. Výlukový JŘ ZDE

8.8.2022 - 18.9.2022  Částečná uzavírka tř.Svobody Olomouc
Nebude obsluhována zastávka Olomouc,Tržnice (zastávka MHD), autobusy linky 780411 budou odjíždět ze zastávky Olomouc,Tržnice plocha stanoviště 1. Výlukový JŘ ZDE

1.8.2022 - 15.8.2022  Úplná uzavírka železniční přejezd Čelčice
Uzavřeným úsekem nebude umožněn průjezd linkovým autobusům. Nebude obsluhována zastávka Čelčice,žel.st. (náhradní zastávka Čelčice), zastávka Klenovice na Hané,obchod bude u vybraných spojů přemístěna na horni křižovatku ,,u větrníku". Věnujte proto pozornost výlukovému jízdnímu řádu linky 780932. Výlukový JŘ ZDE

1.7.2022 - 31.8.2022  Úplná uzavírka komunikací Určice u hřbitova
Z důvodů rozsáhlé přestavby prostoru zastávky Určice,hřbitov nebude umožněn průjezd veškeré dopravy včetně autobusů VLD. Zastávka bude přemístěna na místní komunikaci do ulice za hřištěm před RD č.229 a RD č.258. Dále nebude obsluhována zastávka Určice,pošta v původní poloze - náhradní zastávka bude umístěna před budovu staré pošty č. 311 a v opačném směru k RD č.134  a zastávka Určice,has.zbroj. bude přemístěna do ulice Školní před RD č.416 a RD č.500. V důsledku vedení linek po objízdných trasách je nutné počítat se zpožděním přibližně 5 minut.

13.6.2022 - 16.10.2022  Úplná uzavírka Prostějov, ul. Wolkerova
Z důvodu pokračujících stavebních prací bude úplně uzavřena Wolkerova od Poděbradova náměstí po Petrské náměstí. Uvedeným úsekem jsou vedeny autobusové linky 780407, 780932, 780933 a 780934, linky MHD 5 (soboty-neděle), 7, 41 a 61, kterým nebude umožněn průjezd. Autobusy MHD pojedou obousměrně po objízdné trase, která bude vedena z Poděbradova náměstí ulicemi Palackého, Blahoslavova, Vápenice, Svatoplukova (nebude obsluhována zastávka Prostějov,Újezd, náhradní zastávka Prostějov,Svatoplukova). Příměstské autobusy ve směru z města pojedou ulící Lidickou (obslouží zastávku Prostějov,Újezd; nebude obsluhována zastávka Prostějov,Brněnská - náhradní zastávka Prostějov,Lidická); ve směru na autobusovou stanici pojedou po stejné trase jako MHD (zastávka Prostějov,Újezd nebude obsluhována - náhradní zastávka Prostějov,Svatoplukova). Pro výše uvedené linky platí výlukové JŘ - VLD, MHD.

4.4.2022 - 30.9.2022  Posun zastávky MHD hřbitov
Z důvodů rozsáhlé opravy bude v uvedeném termínu uzavřena hlavní vstupní brána na městský hřbitov a ke vstupu na hřbitov bude sloužit boční brána (u skleníků). Vzhledem k záboru prostranství v prostoru stavby bude zastávka hřbitov přesunuta blíže do centra města k rohu severní zdi hřbitova. Toto opatření se týká linek MHD 1 a 11.