Dopravní omezení.


27.3.2023 - 24.7.2023  Úplná uzavírka silnice Hrdibořice
Z důvodu stavebních prací na celkové rekonstrukci komunikace a revitalizace prostoru křižovatky dojde k úplné uzavírce silnic III/4354 a III/4344 v obci Hrdibořice. Uzavřeným úsekem nebude umožněn průjezd autobusových spojů na linkách 780400, 780403 a 780405. Nebude obsluhována zastávka Hrdibořice (náhradní zastávka cca 300m směrem ke hřbitovu), zastávka Vrbátky,Štětovice bude obsluhována obousměrně pouze ve směru na Vrbátky. Podrobný popis objízdných tras neleznete ZDE. Během uzavírky platí výlukový JŘ pro linku 780400. Výlukový JŘ ZDE.
_________________________________________________________________________________________________________________________________

22.3.2023 - 8.5.2023  Úplná uzavírka silnice ve Vyškově ul. Olomoucká
Z důvodů pokračujících oprav mostu nad železniční tratí nebude umožněn průjezd spojům autobusové linky 780407, které budou obousměrně vedeny po objízdné trase z Pustiměře přes Dědice. Po dobu výluky budou ve Vyškově obsluhovány pouze zastávky Vyškov,aut.nádr., Vyškov,žel.st. a Vyškov,Dělnický dům. V Pustiměři bude zastávka Pustiměř,rozc. dočasně umístěna za křižovatkou ve směru na Radslavice. Během uzavírky platí výlukový JŘ pro linku 780407. Výlukový JŘ ZDE.
_________________________________________________________________________________________________________________________________

13.3.2023 - 31.5.2023  Úplná uzavírka silnice v obci Hruška
V uzavřeném úseku nebude umožněn průjezd spojům autobusové linky 780932, které budou obousměrně vedeny po objízdné trase přes Tvorovice, Pivín do Němčic n.H.; zastávky Hruška nebudou obsluhovány v původní poloze, náhradní zastávka bude umístěna cca 250m ve směru na Tvorovice u kulturního domu. Po dobu uzavírky platí výlukové JŘ pro linky 780932780933. Výlukové JŘ ZDE.
_________________________________________________________________________________________________________________________________