Dopravní omezení.


1.7. - 25.8.2024 křižovatka Schweitzerova x Velkomoravská Olomouc II.etapa
během rekonstrukce křižovatky pojedou spoje linky 780400 obousměrně po objízdné trase. Nebudou obsluhovány zastávky Olomouc,Zenit a Olomouc,Hotelový dům. Linka 780411 nebude obsluhovat zastávky Olomouc,Povel škola Olomouc,U botanické zahrady a Olomouc,Smetanovy sady. Podrobný popis objízdných tras a opatření VLD ZDE.
_________________________________________________________________________________________________________________________________

24.6. - 31.8.2024 úplná uzavírka Dětkovice,kaple
V uvedeném termínu bude probíhat rekonstrukce točny na zastávce Dětkovice,kaple. Zastávka nebude obsluhována linkami 780407 a 780409, linka 780410 bude zastávku obsluhovat v přemístěné poloze. Zastávka Dětkovice bude pro linky 780407 a 780409 rovněž přemístěna na silnici III/37762 před obecní hospodu a protější chodník. Podrobný popis objízdných tras a opatření VLD ZDE.
_________________________________________________________________________________________________________________________________