Dopravní omezení.

22.10.2022 - 23.10.2022  a  29.10.2022 - 30.10.2022  Úplná uzavírka ul. Vrahovická pod D46

Uvedeným úsekem silnice II/150 nebude v obou termínech umožněn průjezd. Obousměrná objízdná trasa bude vedena ul. Průmyslová - ul. Za Drahou - ul. Marie Pujmanové. Zastávka Prostějov,Vrahovice,Vrahovická nebude obsluhována v obou směrech v původní poloze, ale bude přemístěna na náhradní umístění v ul. Za Drahou (u bývalého areálu OP).19.10.2022 - 23.10.2022  Úplná uzavírka části ul.Kralická v Prostějově
Z důvodu dokončovacích prací na rekonstrukci estakády na D46 bude v uvedeném termímu uzavřen úsek ulice Kralické mezi kruhovými křižovatkami s ulicí Dolní a ulicí Kojetínskou. Autobusy pojedou obousměrně po objízdné trase z autobusové stanice ulicí Vrahovickou a ulicí Průmyslovou. Linka MHD 9 nebude obsluhovat  zastávku Prostějov,Dolní FTL

15.9.2022 - 10.12.2022  Úplná uzavírka Vyškov - most v ul. Olomoucká
Z důvodu rekonstrukce mostu nad železniční tratí nebude umožněn průjezd veškeré dopravy, včetně autobusové linky 780407 (755). Objízdná trasa bude obousměrně vedena z Pustiměře přes Dědice. Ve Vyškově budou obsluhovány pouze zastávky Vyškov,aut.nádr., Vyškov,žel.st. a náhradní zastávka Vyškov,Dělnický dům. Výlukový JŘ ZDE