Dopravní omezení.

23.5.2022 - 30.6.2022  Přesun zastávky Určice,hřbitov
Z důvodů rozsáhlé přestavby prostoru zastávky Určice,hřbitov nebude umožněn průjezd veškeré dopravy včetně autobusů VLD. Zastávka bude přemístěna na místní komunikaci do ulice za hřištěm před RD č.222 a RD č.258. V důsledku vedení linek po objízdné trase je nutné počítat se zpožděním přibližně 5 minut.

4.4.2022 - 30.9.2022  Posun zastávky MHD hřbitov
Z důvodů rozsáhlé opravy bude v uvedeném termínu uzavřena hlavní vstupní brána na městský hřbitov a ke vstupu na hřbitov bude sloužit boční brána (u skleníků). Vzhledem k záboru prostranství v prostoru stavby bude zastávka hřbitov přesunuta blíže do centra města k rohu severní zdi hřbitova. Toto opatření se týká linek MHD 1 a 11.

13.6.2022 - 16.10.2022  Úplná uzavírka Prostějov, ul. Wolkerova
Objízdné trasy autobusových linek upřesníme před začátkem uzavírky.
14.3.2022 - 12.6.2022  Jednosměrná uzavírka Prostějov, ul. Wolkerova

Z důvodu stavebních prací bude jednosměrně uzavřena Wolkerova ulice ve směru od Poděbradova náměstí po Petrské náměstí. Opačný směr bude průjezdný bez omezení. Uvedeným úsekem jsou vedeny autobusové linky 780407, 780932, 780933 a 780934, linky MHD 5 (soboty-neděle), 7, 41 a 61, kterým nebude ve směru na autobusovou stanici umožněn průjezd. Autobusy ve směru na autobusovou stanici pojedou po objízdné trase, která bude vedena z Poděbradova náměstí ulicemi Palackého, Blahoslavova, Vápenice, Svatoplukova. Zastávka Prostějov,Újezd nebude obsluhována, náhradní zastávka Prostějov,Svatoplukova. Pro výše uvedené linky platí výlukové JŘ - VLD, MHD.

14.2.2022 - 30.6.2022  Úplná uzavírka Prostějov, ul. Vrahovická

BUDE UKONČENO DŘÍVE - 12.6.2022
Poslední etapa rekonstrukce ulice Vrahovická, uzavřený úsek bude od ulice Janáčkova po nám. Padlých hrdinů. Tímto úsekem nebude povolen průjezd autobusových linek. Ty budou vedeny obousměrně po objízdné trase. Vybrané spoje linky 780400 (2,12,20,22,43,101,104,106,114,546) a všechny spoje linky 780403 jedoucí ve směru Vrahovice/Čechůvky a zpět nebudou obsluhovat zastávku Prostějov,Svatoplukova DONA.  Výlukové JŘ ZDE.

10.1.2022 - 15.5.2022  Úplná uzavírka Olomouc ul. Schweitzerova
PRODLOUŽENO DO 29.5.2022
Ulice Schweitzerova bude uzavřena v úseku mezi ulicemi Jižní a Velkomoravská. Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd autobusovým linkám IDSOK, které pojedou obousměrně po objízdné trase. Nebudou obsluhovány zastávky Olomouc,Jižní (náhradní zastávky Olomouc,Slavonínská); Olomouc,Povel škola (náhradní zastávka ve směru Olomouc,tržnice bude na Velkomoravské ulici před domem 134/39; ve směru z Olomouce na zastávce Olomouc,Zenit); zastávka Olomouc.U kapličky nebude obsluhována bez náhrady. Výlukový JŘ ZDE.