Žákovské jízdné.

Nové slevy ve veřejné linkové dopravě od 1.4.2022 – IDSOK, MHD Prostějov


Na základě Výměru Ministerstva financí ČR č. 02/2022 dochází od 1.4.2022 ke změnám cen jízdného týkající se dětí, studentů a také seniorů starších 65 let.

Ruší se zcela dosavadní žákovské, studentské a seniorské jízdné se slevou 75% a nově se zavádí sleva 50% z plného (obyčejného) jízdného.

Jak prokazovat nárok na slevu?

Děti do 6 let
jezdí stále zdarma - neomezený počet dětí v doprovodu osoby starší 10ti let, nemusí mít žádný doklad (platí pro IDSOK i MHD)

Junioři do 15 let
nepotřebují k nákupu jednotlivé jízdenky se slevou 50% ve VLD žádný doklad. V MHD Prostějov musí prokázat věk od 10 let.

Junioři od 15 do 18 let, v MHD v Prostějově od 10 do 18 let
musí při koupi jízdenky a v případě kontroly prokázat svůj věk úředně vydaným platným dokladem s fotografií, jménem, příjmením a datem narození (občanský průkaz, cestovní pas), žákovským průkazem prokazujícím věk nebo průkazem ISIC.

Studenti od 18 do 26 let
musí při koupi jízdenky a v případě kontroly prokázat nárok na slevu 50% platným žákovským průkazem s aktuální fotografií, jménem, příjmením a datem narození potvrzeným školou (stejný jako dosud – řádky Z – DO se nevyplňují) nebo průkazem ISIC.

Cestující od 65 let
musí při koupi jízdenky a v případě kontroly prokázat nárok na slevu 50% úředně vydaným osobním dokladem s fotografií, jménem, příjmením a datem narození (občanský průkaz, cestovní pas). V MHD v Prostějově můžou uplatnit nárok na slevu všichni důchodci (i mladší 65 let), ale musí se prokázat průkazem IDSOK vydaným a ověřeným dopravcem. Od 1.7.2019 je v zóně 71 Olomouc přeprava cestujících 65+ zdarma, ale pouze uvnitř zóny 71. V případě, že se nejedná o přepravu uvnitř zóny 71, tj. jde o příměstskou dopravu - je zóna 71 zpoplatněna.

Pro nákup časových jízdenek (týdenní, měsíční) je vyžadován pro všechny kategorie cestujících průkaz potvrzený dopravcem – průkaz IDSOK, žákovský průkaz, ISIC, průkaz ČD. Průkazy potvrzené jednotlivými dopravci se navzájem uznávají.


Prodejní místa:

Žákovské průkazy je možné zakoupit a ověřit jednak u ČD, tak i v Informační kanceláři FTL - First Transport Lines, a. s.

Informace o žákovském jízdném:

Informační kancelář FTL Prostějov
Tel.: +420 582 333 181