Žákovské jízdné.

Nové slevy ve veřejné linkové dopravě od 1.9.2018 – IDSOK, MHD Prostějov (aktualizováno k 1.7.2019)


Na základě Výměru Ministerstva financí ČR č. 02/2018 dochází od 1.9.2018 ke změnám cen jízdného týkající se dětí, studentů a také seniorů starších 65 let.

Ruší se zcela dosavadní žákovské jízdné se slevou 62,5% a studentské jízdné se slevou 25% a nově se zavádí sleva 75% z plného (obyčejného) jízdného pro všechny děti a mládež do 18 let a studenty od 18 do 26 let a to neomezeně, tj. není omezeno místem bydliště a sídlem školy a platí i o víkendech a školních prázdninách. Dále se zavádí sleva 75% z plného jízdného pro občany starší 65 let.

Jak prokazovat nárok na slevu?

Děti do 6 let
jezdí stále zdarma - maximálně 2 děti v doprovodu dospělé osoby (IDSOK), každé další dítě se přepravuje se slevou 75% z plného jízdného a nemusí mít žádný doklad. V MHD Prostějov všechny děti do 6 let zdarma.

Junioři do 15 let
nepotřebují k nákupu jednotlivé jízdenky se slevou 75% ve VLD žádný doklad. V MHD Prostějov musí prokázat věk od 10 let.

Junioři od 15 do 18 let
musí v případě kontroly prokázat svůj věk úředně vydaným platným dokladem s fotografií, jménem, příjmením a datem narození (občanský průkaz, cestovní pas), žákovským průkazem prokazujícím věk nebo průkazem ISIC.

Studenti od 18 do 26 let
musí v případě kontroly prokázat nárok na slevu 75% platným žákovským průkazem s aktuální fotografií, jménem, příjmením a datem narození potvrzeným školou (stejný jako dosud – řádky Z – DO se nevyplňují) nebo průkazem ISIC.

Cestující od 65 let
musí v případě kontroly prokázat nárok na slevu 75% úředně vydaným osobním dokladem s fotografií, jménem, příjmením a datem narození (občanský průkaz, cestovní pas). V MHD v Prostějově můžou uplatnit nárok na slevu všichni důchodci (i mladší 65 let), ale musí se prokázat průkazem IDSOK vydaným a ověřeným dopravcem. Od 1.7.2019 je v zóně 71 Olomouc přeprava cestujících 65+ zdarma, ale pouze uvnitř zóny 71. V případě, že se nejedná o přepravu uvnitř zóny 71, tj. jde o příměstskou dopravu - je zóna 71 zpoplatněna.

Pro nákup časových jízdenek (týdenní, měsíční) je vyžadován pro všechny kategorie cestujících průkaz potvrzený dopravcem – průkaz IDSOK, žákovský průkaz, ISIC, průkaz ČD. Průkazy potvrzené jednotlivými dopravci se navzájem uznávají.


Prodejní místa:

Žákovské průkazy je možné zakoupit a ověřit jednak u ČD, tak i v Informační kanceláři FTL - First Transport Lines, a. s.

Informace o žákovském jízdném:

Informační kancelář FTL Prostějov
Tel.: +420 582 333 181