Změna Smluvně přepravních podmínek IDSOK - platí od 1.11.2021

01 | 11 | 2021

Od 1.11.2021 platí nové Smluvně přepravní podmínky IDSOK. Změna upravuje článek 8 - Čl.8. Vztahy mezi dopravcem a cestujícím, odstavec 3 - Pověřená osoba je oprávněna vyloučit z přepravy, doplněno písmeno c) - cestujícího porušujícího přepravní podmínky tím, že nedodržuje platná a účinná ochranná opatření vydaná orgány státní moci (zejména ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně před zavlečením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2).

Modul: Aktuality – výpis všech