Truck & Bus, servis a díly

Truck & Bus Servis a díly

Aktuality

21.3.2019

Autorizované metrologické středisko – Letecká 8, 796 23 Prostějov informuje:

U vozidel poprvé registrovaných na území států Evropské unie nastává povinnost po termínu 15. 06. 2019 u motorových nad 3,5 tuny aby tyto vozidla byla vybavena Tachografem II generace ( tzv. inteligentním tachografem ). Naše autorizované středisko bude připraveno tyto tachografy úředně ověřovat.

21.3.2019

středisko na měření EMISÍ informuje :

 

V lednu 2018 začal proces rozšíření naší stanice ME za účelem  doplnění  personálu a rozšíření počtu měřených značek motorových vozidel. V první polovině roku byla absolvována veškerá potřebná školení,  praxe a zkoušky pro požadovanou kvalifikaci nového pracovníka – mechanika měření emisí Následně byla provedena revize požadovaného vybavení pracoviště. V měsíci říjnu byla za účasti TÜV SÜD Czech s.r.o. Praha provedena Expertíza SME 57.09.01. na jejímž základě se podala žádost na Odbor dopravy magistrátu města Prostějov k vydání Rozhodnutí o udělení 

Povolení k provozování stanice měření emisí č. 57.09.01. na naší adrese Letecká 8 Prostějov

pro vozidla poháněna:

- zážehovými motory

- vznětovými motory

- motory upravenými na pohon zkapalněným ropným plynem nebo stlačeným zemním plynem

Dnem 1. října 2018 nabývá účinnosti zákon č. 193/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela zákona“) a současně nabyde účinnosti i nový prováděcí předpis, kterým je vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel (dále jen „vyhláška“).

Těmito předpisy se výraznou měrou mění postupy a administrativní úkony při měření emisí.

Zavedlo se dokumentování ( focení ) vozidel přítomných na stanici emisí a změnil se přenos dat pomocí IS systému do stanic STK a zpřísnil se systém samotné kontroly měřených vozidel a samotného měření.

19.3.2019

Nabídka servisu IVECO

jsme smluvními partnery pojišťoven : Česká pojišťovna, Kooperativa, Allianz a ČSOB

 

 

27.6.2015

Od 01.10.2015 vstupuje v platnost nový zákon o placení mýtných poplatků na dálnicích a vybraných úsecích silnic 1. třídy v Německé republice. NOVĚ JSOU ZPOPLATNĚNA VOZIDLA OD PŘIPUSTNÉ  CELKOVÉ HMOTNOSTI 7,5 tuny. Jsme připraveni namontovat OBU jednotku do všech typů a značek vozidel, kterých se tato povinnost nově týká ( tzn. 7,5 - 12 tun ). Před instalací je nutná registrace firmy a jednotlivých vozidel u společnosti Toll-Collect. Potřebné formuláře jsou volně ke stažení na www.toll-collect.de  Případné další dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. 582 320 402, 410