Dotovaný projekt: Nízkoemisní autobusy

Název projektu: FTL - First Transport Lines, a.s., nízkoemisní autobusy
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_022/0001676
Žadatel: FTL – First Transport Lines, a.s.
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj, IROP

Popis projektu:

V průběhu roku 2018 FTL – First Transport Lines, a.s. pořídí 8 plně nízkopodlažních a bezbariérových autobusů pro MHD v Prostějově s pohonem na CNG s dotačním přispěním ve výši 85% z nákladů na pořízení poskytnutých z Regionálního operačního programu. Dotace ze strukturálního fondu ERDF (Evropský fond pro místní rozvoj) dosáhne částky 43,6 mil Kč.

Cílem projektu je zvýšení kvality a komfortu MHD a její bezpečnosti. Nákupem nových vozidel dojde ke zvýšení dostupnosti MHD pro osoby se zdravotním a pohybovým postižením i pro rodiče s dětskými kočárky. Nová vozidla budou vybavena informačním systémem pro sluchově a zrakově postižené občany.

Všechny autobusy budou nízkopodlažní s motory splňujícími nejpřísnější emisní limity s pohonem na zemní plyn, což přispěje ke snížení emisí produkovaných autobusy provozovanými v MHD Prostějov.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.