Dotovaný projekt: Nízkopodlažní a bezbariérové autobusy pro MHD Prostějov

Název projektu: NÍZKOPODLAŽNÍ A BEZBARIÉROVÉ AUTOBUSY PRO MHD PROSTĚJOV
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0005098
Žadatel: FTL – First Transport Lines, a.s.
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj, IROP

Popis projektu:

V průběhu roku 2018 FTL – First Transport Lines, a.s. pořídí 3 plně nízkopodlažní a bezbariérové autobusy pro MHD v Prostějově s pohonem na CNG s dotačním přispěním z rozpočtu Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace, které činí 85 % z nákladů na pořízení autobusů. Celková výše dotace je 16,4 miliónů Kč.

Cílem projektu je zvýšení kvality a komfortu MHD a její bezpečnosti. Nákupem nových vozidel dojde k podstatnému zvýšení dostupnosti MHD pro osoby se zdravotním a pohybovým postižením i pro rodiče s dětskými kočárky. Nová vozidla budou vybavena informačním systémem pro sluchově a zrakově postižené občany.

Všechny autobusy budou nízkopodlažní s motory splňujícími nejpřísnější emisní limity s pohonem na zemní plyn, což přispěje ke snížení emisí produkovaných autobusy provozovanými v MHD Prostějov.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.