Dotovaný projekt: Obnova vozového parku v MHD Prostějov

Název projektu: Obnova vozového parku v MHD Prostějov
Registrační číslo: CZ.1.12/1.2.00/21.01304
Žadatel: FTL – First Transport Lines, a.s.
Poskytovatel dotace: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava

Popis projektu:

V letech 2011 až 2013 pořídila společnost FTL – First Transport Lines, a.s. celkem 10 autobusů s dotačním přispěním z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, které činí 40 % z ceny autobusů. Celková výše dotace je 23 052 840,- Kč

Všechny autobusy budou nízkopodlažní s motory splňujícími nejpřísnější emisní limity s pohonem na zemní plyn, což přispěje ke snížení emisí produkovaných autobusy provozovanými v MHD Prostějov.

Nová vozidla budou vybavena informačním systémem pro sluchově a zrakově postižené občany s vazbou na povelový vysílač nevidomého.

Díky pořízení nových vozidel bude moci dopravce zavést bezbariérové spoje.