Historie.

ObdobíPopis
1949vznik státního podniku ČSAD Brno, v rámci něho závod Prostějov
1992založení akciové společnosti ČSAD Prostějov
1993změna názvu společnosti na FTL - First Transport Lines a.s., přijetí nového loga
1992-19961. úspěšná etapa rozvoje společnosti, získávání pozic na trhu
1994-1996zásadní změna vlastnických vztahů, kdy rozhodujícími vlastníky společnosti se staly fyzické osoby - členové managementu akciové společnosti
1997přijetí dlouhodobé strategie akciové společnosti na dobu do roku 2002, s cílem dosáhnout v roce 2002 postavení nejlepší společnosti srovnatelné velikosti v dopravě v ČR.
1997-2002etapa úspěšného naplňování přijaté strategie, rozšiřování společnosti a ekonomický růst
1998získání certifikátu ČSN EN ISO 9002
1999získání ceny 2nd Inernational Transport Award (Madrid)
1999umístění na 3. místě v soutěži Obdivovaná firma České republiky, v oboru dopravy
2000získání ceny Golden Award For The Best Trade Name (Madrid)
2001získání certifikátu EN ISO 9001:2000 pro všechny rozhodující podnikatelské aktivity
2002přijetí zpřesněné strategie akciové společnosti do roku 2006 s cílem úspěšného vstupu do EU a potvrzení cílů ze strategie let 1997 - 2002
2003získání ceny GOLDEN EUROPE AWARD FOR QUALITY AND COMMERCIAL PRESTIGE (Ženeva)
2004obnovení certifikátu EN ISO 9001:2000 pro všechny rozhodující podnikatelské aktivity
2006přijetí zpřesněné strategie akciové společnosti na léta 2006 - 2011 v podmínkách podnikání v EU
2007udělení 3. místa v celostátní soutěži HOSPODÁŘSKÝCH NOVIN - PX FIRMA ROKU 2007 v Olomouckém kraji
2007získání prestižní ceny INTERNATIONAL GOLDEN TRANSPORT AWARD (Madrid)
2007obnovení certifikátu ISO 9001:2000 pro všechny podnikatelské aktivity
2009získání osvědčení AEO – Authorised Economic Operator (Oprávněný hospodářský subjekt) v nejvyšším ohodnocení (F)
2010získání certifikátu ISO 9001:2008 pro všechny rozhodující podnikatelské aktivity
2011získání certifikátů IFS Logistic verze 1, provozovny Průmyslová 1a, Říční 3923
2012získání certifikátu IFS Logistic verze 2, provozovna Průmyslová 1a
2013získání certifikátů ISO 14001 a OHSAS 18001
2013obnovení certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 pro všechny rozhodující podnikatelské aktivity
2016obnovení certifikátů ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008
2018získání certifikátů ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 pro všechny rozhodující podnikatelské aktivity
2019obnovení certifikátů ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN OHSAS 18001:2008 pro všechny rozhodující podnikatelské aktivity
2021
obnovení certifikátů ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, získání certifikátu ČSN ISO 45001:2018 pro všechny rozhodující podnikatelské aktivity