Odborný profil prezidenta společnosti.


Ing. Jaroslav Hanák

  • narozen 1952
  • více než 40 let pracuje v silniční dopravě
  • majoritní vlastník společnosti


Profesní historie:
ObdobíPopis
1977 - 1981Vedoucí finančního a plánovacího oddělení ČSAD Prostějov
1981 - 1986Vedoucí finančního a plánovacího oddělení ČSAD Brno, státní podnik
1986 - 1990Ekonomický náměstek ČSAD Brno, státní podnik (12 000 zaměstnanců)
1991 - dosudPředseda představenstva a prezident FTL - First Transport Lines a.s. Prostějov 

Postavení v oboru - funkce:


ObdobíPopis
1990 - 1992Člen expertní komise pro privatizaci silniční dopravy ČR
1993 - 1994Člen předsednictva Hospodářské komory ČR
1991 - 1995Člen předsednictva sdružení Česmad a Česmad Bohemia
1991 - 2016Viceprezident pro osobní dopravu sdružení Česmad Bohemia
1991 - 2022
Prezident Asociace dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska (ADSSF)
1991 - 20021. viceprezident Svazu zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě ČR (reprezentující více než 120 tisíc zaměstnanců)
1994 - 2013
Člen podvýboru pro dopravu hospodářského výboru parlamentu ČR
2001 - 2002Místopředseda dozorčí rady Svazu průmyslu a dopravy ČR (reprezentující více než 1,0 milion zaměstnanců)
2001 - 2012
Člen krajské dopravní komise Olomouckého kraje
2001 - dosudČlen krajské rady zaměstnavatelů Olomouckého kraje - krajská tripartita
2002 - 2023
Člen RHSD ČR (Tripartita za stranu zaměstnavatelů a podnikatelů)
2003 - 2022
Prezident Svazu dopravy České republiky (reprezentující více než 150 tisíc zaměstnanců)
2003 - 2007Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR (reprezentující více než 1,0 milion zaměstnanců)
2008 - 20101. Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR 
2011 - 2023
Prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky - nejvýznamnější podnikatelsko-zaměstnavatelské seskupení ČR, reprezentující 31 odvětvových svazů, více než 11 tisíc firem a více než 1,3 milionu zaměstnanců
2011 - 2023
Místopředseda Rady hospodářské a sociální dohody /RHSD/ České republiky
2013 - 2021
Poradce prezidenta České republiky za oblast průmyslu, dopravy a stavebnictví
2015 - 2021
Člen Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst
2015 - dosudČlen správní rady Nadačního fondu Bohemian Heritage Fund
2018 - 2021
Člen Rady vlády pro veřejné investování
2022 - dosud
Čestný člen a čestný prezident Svazu dopravy České republiky
2023 - dosud
Čestný člen Svazu průmyslu a dopravy ČRPostavení v oboru - mezinárodní funkce:
ObdobíPopis
1995 - 2015
Člen finanční komise světové organizace silničních dopravců IRU v Ženevě
1998 - 2015
Člen komise pro pravidelnou osobní dopravy IRU
2001 - 2008Viceprezident řídící rady IRU pro osobní dopravu
2005 - 2022
Člen dopravního výboru BUSINESS EUROPE v Bruselu
2008 - 2012
Člen prezidia světové organizace silničních dopravců IRU se sídlem v Ženevě

Ocenění:
ObdobíPopis
1994 a 1999Úspěšný manažer roku v České republice
2003Čestný titul Manažer odvětví - Doprava a služby v dopravě v ČR
2013Laureát Řádu Platinového Vavřínu uděleného Hospodářskou komorou ČR
2013Zvolen členem Inženýrské akademie České republiky
2015Medaile Christiana J. Willenberga - nejvyšší ocenění Českého svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS)
2015Medaile Jiřího z Kunštátu a Poděbrad, krále českého, za přínos v oboru a k integraci v rámci Evropy
2016Čestný člen sdružení Česmad Bohemia
2017Uveden do síně slávy soutěže Manažer roku za přínos k rozvoji českého managementu
2019Cena World Quality Commitment Award včetně ocenění za rozvoj osobní dopravy v programu Smart City
2019Spoluzakladatel PRESTIGE PHILATELY CLUB PRAGUE – s číslem 19 (max. historický počet bude 50 členů clubu)
2019Miláno – Honorary Professor Of The Academic Union – EBA Oxford
2019Pražský hrad – Akce Czech TOP 100 – mimořádné ocenění „Gentleman PRO“ roku 2019
2022
Čestná zlatá medaile Mezinárodního strojírenského veletrhu za celoživotní přínos českému průmyslu
2022
Poděkování předsedy Senátu za dlouhodobé působení v čele Svazu průmyslu a dopravy ČR a za spolupráci se Senátem Parlamentu ČR
2022
Medaile Leonarda da Vinci za celoživotní přínos pro rozvoj českého průmyslu a technického vzdělávání
2022
Čestný prezident Asociace dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska (ADSSF) od 1.1.2023
2022
Medaile prof. Vladimíra Lista za zásluhy o rozvoj české energetiky
2023
Záslužný kříž 3. stupně ministryně obrany ČR
2023
Čestná pamětní medaile TA ČR za celoživotní spolupráci v oblasti vědy a výzkumu