FTL

Historie

1949 vznik státního podniku ČSAD Brno, v rámci něho závod Prostějov
1992 založení akciové společnosti ČSAD Prostějov
1993 změna názvu společnosti na FTL - First Transport Lines a.s., přijetí nového loga
1992-1996 1. úspěšná etapa rozvoje společnosti, získávání pozic na trhu
1994-1996 zásadní změna vlastnických vztahů, kdy rozhodujícími vlastníky společnosti se staly fyzické osoby - členové managementu akciové společnosti
1997 přijetí dlouhodobé strategie akciové společnosti na dobu do roku 2002, s cílem dosáhnout v roce 2002 postavení nejlepší společnosti srovnatelné velikosti v dopravě v ČR.
1997-2002 etapa úspěšného naplňování přijaté strategie, rozšiřování společnosti a ekonomický růst
1998 získání certifikátu ČSN EN ISO 9002
1999 získání ceny 2nd Inernational Transport Award (Madrid)
1999 umístění na 3. místě v soutěži Obdivovaná firma České republiky, v oboru dopravy
2000 získání ceny Golden Award For The Best Trade Name (Madrid)
2001 získání certifikátu EN ISO 9001:2000 pro všechny rozhodující podnikatelské aktivity
2002 přijetí zpřesněné strategie akciové společnosti do roku 2006 s cílem úspěšného vstupu do EU a potvrzení cílů ze strategie let 1997 - 2002
2003 získání ceny GOLDEN EUROPE AWARD FOR QUALITY AND COMMERCIAL PRESTIGE (Ženeva)
2004 obnovení certifikátu EN ISO 9001:2000 pro všechny rozhodující podnikatelské aktivity
2006 přijetí zpřesněné strategie akciové společnosti na léta 2006 - 2011 v podmínkách podnikání v EU
2007 udělení 3. místa v celostátní soutěži HOSPODÁŘSKÝCH NOVIN - PX FIRMA ROKU 2007 v Olomouckém kraji
2007 získání prestižní ceny INTERNATIONAL GOLDEN TRANSPORT AWARD (Madrid)
2007 obnovení certifikátu ISO 9001:2000 pro všechny podnikatelské aktivity
2009 získání osvědčení AEO – Authorised Economic Operator (Oprávněný hospodářský subjekt) v nejvyšším ohodnocení (F)
2010 získání certifikátu ISO 9001:2008 pro všechny rozhodující podnikatelské aktivity
2011 získání certifikátů IFS Logistic verze 1, provozovny Průmyslová 1a, Říční 3923
2012 získání certifikátu IFS Logistic verze 2, provozovna Průmyslová 1a
2013 získání certifikátů ISO 14001 a OHSAS 18001
2013 obnovení certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 pro všechny rozhodující podnikatelské aktivity
2016 obnovení certifikátů ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008
2018 získání certifikátů ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 pro všechny rozhodující podnikatelské aktivity
2019 obnovení certifikátů ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN OHSAS 18001:2008 pro všechny rozhodující podnikatelské aktivity