Dotovaný projekt: Výstavba FVE

Název projektu: FTL - First Transport Lines, a.s., výstavba FVE
Registrační číslo: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000654
Žadatel: FTL – First Transport Lines, a.s.
Poskytovatel dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu


Popis projektu:

V průběhu roku 2023 FTL – First Transport Lines, a.s. provede výstavbu fotovoltaické elektrárny.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.